Voor een zwangere werknemer moet het werk zodanig georganiseerd worden dat het werk geen gevaren met zich meebrengt voor de veiligheid en gezondheid van de zwangere werknemer of haar (ongeboren) kind. De werkgever is verplicht om de gezondheid van moeder en kind tijdens de zwangerschap en tijdens de lactatie (periode van borstvoeding) zo goed mogelijk te beschermen. Uitgangspunt hierbij is dat de werknemer tijdens de zwangerschap en periode van borstvoeding zo veel mogelijk het eigen werk kan blijven doen, in de eigen functie en op de eigen werkplek.

 

Bepaalde gevaarlijke stoffen kunnen schadelijk zijn voor de zwangerschap, het ongeboren kind en de zuigeling via de borstvoeding. Het gaat daarbij vooral om:

  • Voor de voortplanting giftige stoffen (reprotoxisch), dus stoffen die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid, de ontwikkeling van het ongeboren kind en de borstvoeding;
  • Kankerverwekkende stoffen en processen (carcinogeen);
  • Stoffen die het erfelijk materiaal kunnen aantasten (mutageen);
  • Andere gevaarlijke stoffen zoals bepaalde oplosmiddelen en zware metalen.

De werkgever dient verder ervoor te zorgen dat zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven doeltreffend worden voorgelicht over de risico’s van haar werk voor haarzelf en voor haar (ongeboren) kind en welke dit zijn. Iedere werkgever moet maatregelen nemen, gericht op het voorkomen en beperken van (de effecten van) blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De werkgever moet regels en procedures vaststellen voor het omgaan met bedoelde stoffen, het reinigen van de werkplek en het in acht nemen van persoonlijke hygiĆ«ne. Hier dienen alle werknemers zich aan te houden. Meer informatie is beschreven in de “Handreiking arbomaatregelen en zwangerschap en arbeid“.

 

In de zwangerschap en de periode van borstvoeding zijn aanvullende maatregelen en voorlichting noodzakelijk; bijvoorbeeld zwangere werknemers mogen niet met lood of loodverbindingen werken. De voorlichting vindt plaats binnen twee weken nadat de zwangerschap is gemeld bij de werkgever. Hierbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van filmpjes “Zwangeren en schadelijke stoffen”. Filmpjes kunt u vinden bij o.a. Arbo-Online en Stoffenmanager.nl