Voor wie?

Deze Arbocatalogus is opgesteld voor de bedrijven die vallen onder de sector mode- en interieurindustrie van de CAO MITT (BIK code 18/ SBI 2008 code 14 – Vervaardiging van kleding). Grofweg zijn dit: fabrikanten van kleding, kleding-accessoires en andere textielgoederen, inclusief gebreide kleding, en interieur-confectiebedrijven, zoals gordijnenateliers.

Waarom?

Het doel van de arbocatalogus is om gezondheidsschade bij werknemers te voorkomen en uitval van medewerkers binnen de branche door o.a. fysieke belasting (nog) verder terug te dringen. Op basis van de rondgangen bij bedrijven is gebleken dat de werkgevers in de mode- en interieurindustrie veel doen om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren.

De looptijd van deze arbocatalogus is 3 jaar en loopt tot december 2015.

De risico’s kwamen als prioritaire risico’s voort uit onderzoeken bij verschillende bedrijven in 2009, in opdracht van MODINT en de vakbonden, in het kader van de actualisatie van Branche RisicoInventarisatie & Evaluatie naar de specifieke arbeidsrisico’s in de mode- en interieurbranche.

Arbowetgeving en Risico-Inventarisatie en – Evaluatie

Alle arborisico’s in een bedrijf dienen beschreven te worden in de zogenaamde risico-inventarisatie en –evaluatie (kortweg RI&E). Een RI&E is een onderzoek naar de arbeidsrisico’s en de daarbij behorende beheersmaatregelen. Voor het onderwerp fysieke belasting geldt dat er een nadere analyse uitgevoerd dient te worden Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel fysieke belasting/wet-en regelgeving (met ander woorden een globale inventarisatie volstaat niet).

Noodzakelijke verbeteringen dienen opgenomen te worden in een plan van aanpak. De aanwezige ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht over de opzet van het RI&E-onderzoek en over het daarop volgende plan van aanpak. Indien de medewerkers een (rest)risico lopen op het gebied van lichamelijke belasting, dient de werkgever een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden (zie ook 4.4).

Voor de mode- en interieurindustrie is een zgn branche RI&E beschikbaar. Dit RI&E-instrument is erkend door CAO-partijen. U vindt deze RI&E voor de mode- en interieurindustrie op de website: http://www.rie.nl/instrumenten/modint-mode-en-interieurindustrie/

Heeft u een interessante tip of een praktijkvoorbeeld dat u wilt toevoegen aan deze arbocatalogus? Laat het ons weten via info@modint.nl.