De Arbowet is op 1 januari 2007 aangepast. Dit heeft een aantal gevolgen. De belangrijkste daarvan is de toegenomen (gezamenlijke) verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor een veilige werkomgeving.

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken

Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

De wet geeft sociale partners de gelegenheid arbobeleid te maken, specifiek voor hun eigen branche. Hierdoor komt een arbobeleid op maat tot stand dat kan rekenen op meer draagvlak in de betrokken ondernemingen en daarmee op een verbetering van de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkvloer.