Gezondheidsschade & uitval voorkomen

Voor 10 belangrijke thema’s in de textiel- en tapijtindustrie wordt in deze arbocatalogus invulling gegeven aan de doelvoorschriften.

Fysieke belasting

De belasting van het houding- en bewegingsapparaat (rug, nek, schouders, ledematen, gewrichten en spieren) tijdens fysieke arbeid.


Geluid & trillingen

Blootstelling aan geluid, trillingen en schokken is een veel voorkomende, maar vaak niet onderkende, vorm van fysieke belasting.


Gevaarlijke stoffen & stof

Bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en stof dienen de werkzaamheden beoordeeld te worden in het kader van de RI&E.


Machineveiligheid

De meeste ongelukken met machines gebeuren in een kort moment van afleiding. Belangrijk is het uitvoeren van een risicobeoordeling gericht op machineveiligheid.


Beeldschermwerk & kantooromgeving

Op uiteenlopende plaatsen wordt beeldschermwerk verricht; op kantoor, in de verkoop, bij de planning, en ook in de productie.


Biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico’s kunnen opleveren.


Magazijnen & intern transport

De Inspectie SZW ontvangt jaarlijks ongeveer 200 meldingen van ernstige ongevallen met mobiele transportmiddelen.


Explosieveiligheid (Atex)

Explosies kunnen ontstaan als een brandbare stof in de juiste verhouding met lucht (of zuurstof) tot ontsteking wordt gebracht.


Ongewenste Omgangsvormen

Agressie en Geweld, Discriminatie, Pesten en Seksuele intimidatie


Zwangeren

De werkgever is verplicht om de gezondheid van moeder en kind tijdens de zwangerschap en tijdens de lactatie (periode van borstvoeding) zo goed mogelijk te beschermen.


Werken de oplossingen?

Een manier om het beleid te bewaken is het regelmatig uitvoeren van een zogenaamde Arbo-audit.