Voor wie?

Deze Arbocatalogus is opgesteld voor de bedrijven die vallen onder de sector textiel- en tapijtbedrijven (bedrijven met SBI-code 13). Voor 9 gekozen prioritaire (belangrijke) risico’s in de textiel- en tapijtindustrie wordt invulling gegeven aan de doelvoorschriften uit de arbowet, het arbobesluit en de arboregeling.

Waarom?

Het doel van de arbocatalogus is om gezondheidsschade bij werknemers te voorkomen en uitval van medewerkers binnen de branche door o.a. fysieke belasting (nog) verder terug te dringen.

De risico’s kwamen als prioritaire risico’s voort uit de volgende onderzoeken:

  • Projectverslag Textiel 2002 A523 van Inspectie SZW;
  • VASt actieplan textiel- en tapijtindustrie, eindrapportage (periode oktober 2005 – april 2007).

De looptijd van deze arbocatalogus is telkens 3 jaar en kent een looptijd tot en met december 2015.

Heeft u een interessante tip of een praktijkvoorbeeld dat u wilt toevoegen aan een van deze thema’s? Laat het ons weten via info@modint.nl.