Door middel van een inloopbeveiliging met een elektronisch lichtscherm wordt de machine stop gezet voordat een werknemer in aanraking kan komen met gevaarlijke onderdelen van de machine.

Om installaties te beveiligen zijn verschillende oplossingen mogelijk in de textiel- en tapijtindustrie. Eén oplossing is om door middel van een inloopbeveiliging met een elektronisch lichtscherm (elektronische zonebescherming) de machine stop te zetten voordat een werknemer in aanraking kan komen met gevaarlijke onderdelen van de machine.
Deze vorm van beveiliging wordt tevens bij meerdere machines toegepast.
Een lichtscherm moet een outputsignaal geven wanneer een persoon in de detectiezone komt. Het mag niet mogelijk zijn om vanuit een uitgeschakelde machine (lock-out toestand) een automatische reset te krijgen. Na activering van een lichtscherm dient de machine handmatig gereset te worden.

De inpakmachine (linkerfoto) en stapelrobot (rechterfoto) zijn beveiligd met lichtschermen (elektronische zonebescherming).