Aerosolvorming voorkomen.

Voorkom aerosolvorming door mogelijk besmet water niet te vernevelen.