Met de risicobeoordeling worden veiligheidsrisico’s opgespoord in het ontwerpproces. Hiermee kunnen ongelukken op de werkvloer mee voorkomen worden.

Van een machine die CE-gemarkeerd is en wordt aangepast (dusdanig dat ook de risico’s veranderen) vervalt de CE-markering.

Randvoorwaarden:
Voor het uitvoeren van een risicobeoordeling is kennis noodzakelijk. Indien u een eigen technische dienst heeft of veel machines in eigen beheer aanpast is het raadzaam om een cursus te volgen in het uitvoeren van een risicobeoordeling.