Pas de werkorganisatie van beeldschermwerkers (langer dan 2 uur per dag) aan:

  • regelmatig pauzes invoeren;
  • richt de functie, voorbereidende, uitvoerende en controlerende taken (afwisseling);
  • zorg voor voldoende regelmogelijkheden voor de medewerkers;
  • zorg ervoor dat medewerkers niet langer dan 2 uur aaneengesloten beeldschermwerk verrichten;
  • zorg ervoor dat medewerkers niet langer dan 6 uur aaneengesloten beeldschermwerk verrichten;
  • plaats de printer niet op de werkplek, zodat de medewerker moet lopen om een print op te halen.