Randvoorwaarden:

  • De werkvloer dient egaal uitgevoerd te zijn (zo min mogelijk drempels).
  • Instrueer de medewerkers dat duwen minder belastend is dan trekken.
  • Betrek de medewerkers bij de aanschaf van de interne transportmiddelen.
  • Onderhoud periodiek de wielen van de transportmiddelen.