Een lawaaierig kantoor is voor niemand prettig. Daarom moet het geluid zoveel mogelijk worden teruggedrongen.

Geluidsreductie is te bereiken door lawaaiproducerende apparaten buiten het kantoor te plaatsen, Minder personen in een kantoorruimte te plaatsen, kantoorvertrekken te isoleren of door het geluid in de kantoorvertrekken te dempen (absorberen). U kunt de absorptie verbeteren door zachte materialen te gebruiken op de vloer, aan de wanden en aan het plafond (bijvoorbeeld akoestische plafondtegels). Met absorptiemaatregelen in een kantoorvertrek kunt u het geluidsniveau met maximaal 5 dB (A) omlaag brengen.
De maximaal toegestane niveaus voor hinderlijk geluid zijn afhankelijk van het soort kantoorwerk:

Mate van concentratie in de functie
Maximaal geluidsniveau
Geen
80 dB (A)
Gering
75 dB (A)
Gemiddeld
55 dB (A)
Hoog
35 dB (A)

 

Mate van communicatie in de functie
Maximaal geluidsniveau
Geen
80 dB (A)
Zeer gering
75 dB (A)
Gering
65 dB (A)
Gemiddeld
55 dB (A)
Ruim
45 dB (A)
Hoog
35 dB (A)

 

Andere maatregelen zijn:

  • gebruik van headsets voor medewerkers die veel moeten telefoneren;
  • gebruik van concentratieruimtes voor medewerkers die geconcentreerd moeten werken;
  • aparte ruimtes in te richten voor telefoneren en overleggen.