Door gerichte voorlichting kunnen de RSI-risico’s worden verminderd.

Een ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is een belangrijke voorwaarde voor gezond werken. Maar medewerkers moeten die werkplek ook goed te gebruiken. Door voorlichting en training kunnen zij leren hoe ze het meubilair en alle hulpmiddelen kunnen instellen en gebruiken. Ook moeten ze leren waarom dat noodzakelijk is. Bovendien dienen medewerkers gewezen te worden op de andere oorzaken van RSI; namelijk werktijden, werkdruk, werkwijze en werktaken

Goede voorlichting voldoet aan de volgende criteria:

 • De voorlichting is afgestemd op de specifieke omstandigheden van de betrokken medewerkers.
 • De voorlichting wordt regelmatig herhaald.
 • Medewerkers hebben een eigen inbreng en kunnen oefenen.
 • De voorlichting wordt geëvalueerd.

In zo’n training gaat in op de volgende vragen:

 • Waar en in welke mate komt RSI voor?
 • Hoe ontstaat RSI?
 • Hoe is RSI te voorkomen?
 • Welke maatregelen kan de werkgever nemen?
 • Welke maatregelen kunnen medewerkers nemen?
 • Hoe zijn meubels en hulpmiddelen goed in te stellen?
 • Hoe zijn de andere oorzaken van RSI aan te pakken?
 • Waar kan de medewerker hulp krijgen bij problemen?

Er zijn verschillende manieren van voorlichting en trainingen:

 • groepsvoorlichting: via een presentatie of demonstratie wordt de medewerkers gedemonstreerd hoe zij de werkplek kunnen inrichten, instellen en gebruiken;
 • individuele voorlichting: een werkplekconsulent bezoekt de medewerker en geeft ter plekke voorlichting; hij helpt de medewerkers ondermeer bij het optimaal instellen van hun werkplek.

Een combinatie van beide manieren is uiteraard ook mogelijk.
Op de site van VHP Ergonomie is een gratis instructie voor het instellen van de werkplek te downloaden.
Een interactieve hulp bij het instellen van de beeldschermwerkplek is te vinden op www.deoptimalewerkplek.nl / van Ergonomique.