Maak degene die pest duidelijk dat u het pestgedrag als zeer vervelend ervaart en niet accepteert;

  • Informeer eens bij collega’s of zij ook het slachtoffer zijn van pestgedrag door dezelfde persoon, samen staat u sterker;
  • Meld pestgedrag altijd, bijvoorbeeld aan uw leidinggevende, een vertrouwenspersoon, een lid van de OR/PVT, de vakbond of de bedrijfsarts;
  • De vertrouwenspersoon kan u steunen en adviseren en zo nodig helpen bij het indienen van een klacht of bij bemiddeling
  • Gaat het om een collega die gepest wordt, steun dan het slachtoffer en spreek de dader aan op zijn gedrag; hoe meer collega’s dat doen, hoe groter de kans dat het pesten stopt.