Het geweld tegen medewerkers is alleen te keren indien hierop adequaat wordt gereageerd

Negeren van of toegeven aan agressie of geweld leidt tot ongewenste maatschappelijke effecten en tot aantasting van het gezag van individuele werknemers en van de organisatie. Het gedogen van dit soort gedrag leidt tot herhaling en tot imitatie van dergelijk wangedrag. Het is dan ook van belang te zorgen voor een reactie. De reactie is uiteraard afhankelijk van de aard van het agressieve gedrag. Bij de lichtere vormen gaat het om het direct aanspreken op het gedrag, de registratie van het incident, het (eventueel) verwijderen van dader uit het gebouw of de ruimte en het waarschuwen van de politie. Bij zwaardere vormen van agressie en geweld is het wenselijk aangifte te doen en / of de schade op de dader te verhalen.

Aangifte doen
Veel incidenten van agressie en geweld worden niet bij de politie gemeld of aangegeven. Deels door onwetendheid over de mogelijkheden, deels door onterechte beeldvorming met betrekking tot de effecten van aangifte doen. Verhalen over bedreigingen met represailles of feitelijke represailles vormen een drempel voor het doen van aangifte. Het is echter van groot belang dat slachtoffers van geweld aangifte doen. Niet alleen voor de opsporing en vervolging en de uiteindelijke veroordeling van de dader, maar ook om eventuele schade op de dader te verhalen en om beter zicht te krijgen op de problematiek ten behoeve van de aanpak van dit geweld.

In welke situatie moet u aangifte doen?
In politietermen moet een incident aangiftewaardig zijn. Dat wil zeggen, er moet sprake zijn van een overtreding van de wet (wetboek van strafrecht). De politie kan daar uitsluiting geven. Er volgt altijd aangifte bij:

  • Een bedreiging geuit tegen de medewerker als persoon.
  • Fysieke agressie.
  • Vernieling.

Toelichting op het doen van aangifte:
Hier volgen enkele opmerkingen en adviezen met betrekking to het doen van aangifte.

Begeleiding
Bij het doen van aangifte wordt u begeleidt door een vertegenwoordiger van het bedrijf. Natuurlijk kunt u zich ook laten begeleiden door iemand uit uw eigen omgeving. U kunt ook een medewerker van Bureau Slachtofferhulp vragen mee te gaan.

Aangifte bij een mannelijke of vrouwelijke agent
Bij de politie kunt u aangeven of u aangifte wilt doen bij een mannelijke of een vrouwelijke agent.