Geef medewerkers voldoende zelfstandigheid bij het bepalen van de werkvolgorde, de werkmethode, het werktempo en de mogelijkheden tot het voeren van overleg met bijvoorbeeld andere afdelingen en klanten.

Als medewerkers meer regelmogelijkheden krijgen, dan:

  • leidt hogere werkdruk minder snel tot vermoeidheids- en gezondheidsklachten
  • zijn er meer mogelijkheden om taken af te wisselen en neemt daardoor de kans op RSI-klachten af;
  • is een medewerker beter in staat zijn eigen problemen op te lossen, wat vaak motiverend werkt;
  • is een medewerker beter in staat om beeldschermwerk waar mogelijk af te wisselen met andersoortig taken of pauzes