De werkgever wijst met instemming van de OR/ PVT een of meer vertrouwenspersonen aan. Een vertrouwenspersoon heeft als centrale taak om een werknemer te ondersteunen na een incident met agressie en geweld. Afhankelijk van de wens van de betrokken werknemer kan de vertrouwenspersoon een luisterend oor bieden, advies geven over de aanpak van het probleem, bemiddelen tussen de betrokken partijen, de werknemer begeleiden bij het indienen van een officiële klacht, etc. De vertrouwenspersoon verstrekt jaarlijks een geanonimiseerd overzicht van de bij haar/hem gemelde incidenten aan directie en OR/PVT.

Er zijn verschillende mogelijkheden om vertrouwenspersonen aan te wijzen:

  • U kunt een of meer vertrouwenspersonen binnen uw eigen organisatie aanwijzen. Zorg dan dat de vertrouwenspersoon voldoende is opgeleid om deze delicate taak goed uit te kunnen voeren. Naast deskundigheid zijn nog drie punten van belang, namelijk: benaderbaar, bereikbaar en onafhankelijk.
  • U kunt er voor kiezen om de taak van vertrouwenspersoon neer te leggen bij uw arbodienst of een andere deskundige instantie naar keuze.
  • Daarnaast heeft de mode-, interieur-, tapijt- en textielsector voorzien in enkele vertrouwenspersonen voor de sector, die eveneens aangewezen kunnen worden.
    Klik hier voor nadere informatie en contactgegevens.

Maak regelmatig onder uw werknemers bekend hoe en in welke gevallen zij de vertrouwenspersonen kunnen benaderen.