Stel binnen uw organisatie gedragsregels op over agressie en geweld. De richtlijnen dienen b.v. tijdens een werkoverleg bekend gemaakt te worden aan de leidinggevenden en medewerkers. In het protocol wordt beschreven:

  • Wat is wel en niet toegestaan is in het bedrijf op het gebied van agressie en geweld;
  • Hoe om te gaan met agressieve collega‚Äôs, bezoekers en andere derden.
  • Hoe en aan wie een incident gemeld dient te worden op het gebied van agressie en geweld;
  • Hoe de opvang, nazorg en aangifte wordt geregeld.

Neem dit protocol ook op in uw bedrijfsnoodplan.

Zie:

vb.1.Algemene folder ongewenste omgangsvormen
vb.2.Algemene folder ongewenste omgangsvormen.