Voorbeeld 1

Vertrouwenspersonen personeel

[naam organisatie] streeft naar een goed werkklimaat. Hiertoe behoren de normale omgangsvormen zoals collegialiteit, respect en aandacht voor de ander. Het streven van [naam organisatie] is alert te reageren op ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag hoort zo snel mogelijk aan de orde te worden gesteld.

Wat is ongewenst gedrag?

De grens tussen wat wel en niet gewenst gedrag is, is niet altijd gemakkelijk aan te geven en wordt ook niet door iedereen hetzelfde ervaren.

In het [naam organisatie]-beleid wordt ongewenst gedrag omschreven als:

“gedrag waarbij verbaal, non-verbaal, fysiek, digitaal, telefonisch, per sms of op enigerlei andere wijze de persoonlijke integriteit van een ander wordt aangetast”.

Hieronder vallen de volgende omgangsvormen:

  • Seksuele intimidatie: Gedrag met ongewenste seksuele lading
  • Intimidatie: Iemand met dreigementen onder druk zetten
  • Pesten: Structureel intimiderend of vernederend gedrag
  • Discriminatie: Nadelige behandeling van personen omdat zij worden gerekend of behoren tot een bepaalde groep
  • Agressie en geweld: Fysieke bedreiging of aanval.

Wat kun je zelf doen?

Als je last hebt van ongewenst gedrag kun je verschillende dingen doen:

De persoon zelf aanspreken
Soms is de veroorzaker zich er niet van bewust dat jij bepaald gedrag als ongewenst ervaart en wat het je doet. In de praktijk blijkt dat het aanspreken van de veroorzaker hierop wel effectief is maar soms niet zo gemakkelijk. Je zou dan ook kunnen overwegen hierin de steun te vragen van een collega of je leidinggevende.

Naar de vertrouwenspersoon
Met de vertrouwenspersonen kun je vrijuit praten. Ze bewaren de vertrouwelijkheid over alles dat hen ter ore komt. Zij bieden een luisterend oor en kunnen je helpen je weerbaarheid te vergroten en een voor jou goede oplossing te vinden.

Een klacht indienen
Als een informele oplossing of bemiddeling onvoldoende oplevert, kun je in overleg met de vertrouwenspersoon overwegen om een formele klacht in te dienen bij de directie.