(Deze richtlijn is overgenomen uit de arbocatalogus Nederlandse Universiteiten)

Definitie
Van pesten is sprake als iemand herhaaldelijk ongewenst psychische of fysiek wordt bejegend en niet (meer) in staat is zich te verdedigen. Anders gezegd: als iemand herhaaldelijk het gevoel krijgt dat hij buitengesloten en/of gekleineerd wordt, er vervelende opmerkingen aan zijn adres worden gemaakt of net-niet-leuke grapjes, en hij onnodig en onophoudelijk kritiek krijgt, als hij beledigd wordt en/of er over hem geroddeld wordt of eigendommen worden beschadigd.

Wanneer moet u actie ondernemen?

 • Als u er last van heeft;
 • Als u zelf het mikpunt bent;
 • Als u ziet dat het anderen overkomt;
 • Als u zich onveilig voelt;
 • Als de werksfeer be├»nvloed wordt;
 • En als uw prestaties er onder lijden.

Wat kunt u zelf doen?

 • Aangeven dat u er last van hebt;
 • Degene die u pest er op aanspreken;
 • En aangeven dat de ander moet stoppen met zijn gedrag.

En als u dat niet durft?

 • Praat er dan eerst over met iemand die u in vertrouwen kunt nemen;
 • Stap naar uw leidinggevende;
 • Als de leidinggevende niets met de melding doet, schakel dan de vertrouwenspersoon in;
 • Als het uw leidinggevende is die pest, schakel dan de vertrouwenspersoon in.

Wat kunt u beter niet doen?

 • Denken dat het aan uzelf ligt;
 • Zwijgen;
 • Hetzelfde gedrag gaan vertonen.

Wie kunt u inschakelen en wanneer?

 • Schakel uw leidinggevende in;
 • Schakel de vertrouwenspersoon in voor advies en coaching;
 • Schakel zo nodig derden in zoals de bedrijfsarts, personeelszorg, bedrijfsmaatschappelijk werk.

Tenslotte

 • Leg vast op papier wat er gebeurt: de woorden die gebruikt worden, de momenten waarop het gebeurt, hoe vaak het voorkomt, welk effect het op u heeft.
 • Wees niet bang, ga niet geloven wat die ander zegt.
 • Laat u niet overmeesteren door het probleem.
 • Denk niet dat ziekmelden een oplossing is.