Wat kunt u zelf bij agressie als uiting van woede?

 • Uw non-verbale houding is van belang: blijf zelf kalm en neem een neutrale, geïnteresseerde houding aan;
 • Laat de persoon rustig uitrazen, laat blijken dat u luistert, maar ga niet in discussie;
 • Wacht tot de persoon een beetje gekalmeerd is en neem dan de leiding over het gesprek;
 • Vat het probleem samen om te laten blijken dat u het goed hebt begrepen en bespreek mogelijke oplossingen;
 • Hou vast aan de regels in de organisatie en deel dit vriendelijk maar consequent mee;

Wat kunt u verder nog doen?

 • Meldt dit incident bij uw leidinggevende en bespreek het op het werkoverleg;
 • Neem contact op met de bedrijfsbeveiligingsdienst;
 • Ingeval van fysieke agressie: alarmeer collega’s of neem contact op met de alarmcentrale doe meteen aangifte bij de politie;
 • Als u nadat de zaak opgelost is, het gevoel heeft dat u er verder over zou willen praten, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon.

Wat kunt u beter niet doen bij een woede uitbarsting van een ander?

 • In discussie gaan;
 • Naar de ander wijzen of hem aanraken.

Wat kunt u doen om instrumentele agressie het hoofd te bieden?

 • Loop niet weg, maar ga ook geen gevecht aan;
 • Laat de ander niet zien dat u onder de indruk bent van de agressie;
 • Een goede reactie is om op een assertieve manier uw eigen opvattingen te verwoorden, zonder het gevecht te willen winnen of het gedrag te veroordelen;
 • Hou vast aan uw eigen mening en kom steeds weer terug op uw eigen boodschap. In de herhaling zit uw kracht;
 • Meestal kalmeert iemand als u gewoon luistert:
 • Spreek de pleger bij zijn voornaam aan;
 • Kijk hem recht in de ogen;
 • Spreek rustig en met vaste stem;
 • Spreek hem aan met een ik-boodschap;
 • Als zijn lichaamstaal agressief of bedreigend is, reageer dan tegenovergesteld door ook non-verbaal een niet-agressieve houding aan te nemen.

Wat kunt u beter niet doen bij instrumentele agressie?

 • Laat de situatie niet op zijn beloop;
 • Geef niet toe, de ervaring leert dat toegeven tot verdere agressie leidt;
 • Laat u niet leiden door uw emoties op dat moment;
 • Vraag bedenktijd en kom later op de situatie terug.

Wie schakelt u in en wanneer?

 • Meld incidenten altijd bij uw leidinggevende;
 • Bespreek het incident op een werkoverleg of bespreek het met uw collega’s;
 • Meld bij fysiek geweld het incident aan de beveiligingsdienst en doe zonodig aangifte bij de politie;
 • Neem er geen genoegen mee als het incident wordt gebagatelliseerd of afgedaan;
 • Neem contact op met de leidinggevende van uw baas als deze de agressor is;
 • Neem contact op met de naast hogere leidinggevende als uw baas het incident niet serieus neemt;
 • Bespreek de situatie met de vertrouwenspersoon voor advies en coaching;
 • Schakel indien nodig derden in zoals de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk of een mediator.

Tenslotte

Accepteer agressief gedrag niet! Uw werkgever is verplicht u te beschermen tegen agressie en de gevolgen ervan.

Leg vast op papier wat er gebeurt: de woorden die gebruikt worden, de momenten waarop het gebeurt, hoe vaak het voorkomt, welk effect het op u heeft. Bewaar mails waaruit het gedrag blijkt.

Laat u niet overmeesteren door het probleem, blijf kalm en geef op een assertieve manier uw eigen opvattingen weer zonder de strijd aan te gaan en zonder te willen winnen.

Bedenk: (verbaal) geweld is een teken van onmacht van de agressor. Hij of zij heeft een probleem, niet u.