Vervanging dieselaangedreven pompen, generatoren en compressoren.

Waar technisch mogelijk dienen dieselaangedreven pompen, generatoren en compressoren die in werkruimten staan te worden vervangen door alternatieven die elektrisch aangedreven zijn, of -als dat niet kan- die een minder schadelijke uitstoot hebbenZo zijn er bijvoorbeeld elektrisch aangedreven compressoren beschikbaar. Als vervanging technisch onmogelijk is, moet de werkgever onderbouwen waarom dat in het specifieke geval niet kan. Verder moet hij een blootstellingsbeoordeling uitvoeren en maatregelen treffen om de blootstelling zo veel mogelijk te verlagen, door bv het plaatsen van de pomp, generator of compressor in een afgesloten ruimte, afzuiging en/of afvoer van DME, bv door het dak.