Veilige inrichting dockshelters.

Voor een veilige inrichting van dockshelters zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  • Op- en afritten, dockboards en laadplatforms moeten zijn afgestemd op de te verwachten ladingen (belasting en afmeting);
  • Bij glij- / slipgevaar worden passende aanvullende maatregelen getroffen: vloeren voldoende stroef maken en zorgen dat ze droog blijven (water buiten houden);
  • Dockboards met verstelbare helling moeten, indien zij deel uitmaken van het vloeroppervlak van een laadperron of verhoogde vloer en niet in gebruik zijn, altijd in een veilige horizontale stand vergrendeld zijn (geen bots-, stoot-, schaaf-, val- of knelrisico);
  • Knelgevaar voor de voeten tussen de randen van het dockboard en de randen van de laadvloer moet worden voorkomen door het aanbrengen van voldoende grote verticale platen onder de dockboardvloer en onder de laadvloer, direct aansluitend op de rand;
  • Er is een vaste en gemarkeerde laad- en losplaats voor vrachtauto’s en containers zodat beknellingsgevaar en risico op aanrijden is voorkomen. Deze laad- en losplaats heeft voldoende vrije ruimte, zodat met transporthulpmiddelen op een verantwoorde manier kan worden gewerkt;
  • Op de laad- en losplaats hebben alleen personen toegang die betrokken zijn bij de werkzaamheden van het laden en lossen.