Palletaanslag of -stop.

Een palletaanslag of -stop is meestal een stalen profiel, kabel of stootblok dat met een afstandshouder op het achterste juk is gemonteerd of ingehaakt. Deze voorziening voorkomt bijvoorbeeld dat de pallet te diep wordt weggezet en achter uit de stelling valt.

Voorbeeld: Palletaanslag- of stop