Gordel of beschermbeugels.

Er zijn een aantal beschermingsmiddelen op de markt, zoals beschermbeugels (‘pilot protection system’) die dezelfde functies vervullen als de veiligheidsgordel. Uitgangspunt is dat de gordel of beugel ook gedragen moet worden. De werkgever is verantwoordelijk voor een adequate instructie en een goed toezicht. De werknemer is verplicht de instructies op te volgen