Bewegende delen van machines zijn afgeschermd met al of niet doorzichtige afscherming / hekken gekoppeld aan elektronische stopschakelaars. De wegneembare afscherming verhindert dat bewegende delen op gang kunnen worden gebracht zolang deze bereikbaar zijn.

Om knelplaatsen te beveiligen zijn verschillende oplossingen mogelijk in de textiel- en tapijtindustrie. Eén oplossing is knelplaatsen af te schermen met een wegneembare afscherming.
Een wegneembare afscherming is effectief voor bewegende delen waar gedurende normaal gebruik regelmatig toegang toe nodig is. Het principe van wegneembare afscherming is dat deze is gekoppeld aan een functieblokkering. Deze functieblokkering schakelt (een deel van) de machine naar een veilige stand, zodat toegang mogelijk is. De functieblokkeringsinrichting verhindert dat bewegende delen op gang kunnen worden gebracht zolang deze delen bereikbaar zijn. Ook stopt de beweging van deze delen zodra de schermen geopend worden.
Indien het te lang duurt voordat de bewegende delen tot stilstand zijn gekomen, wordt de wegneembare afscherming ook voorzien van vergrendeling. De vergrendeling houdt de afscherming (mechanisch) gesloten totdat de bewegende delen tot stilstand zijn gekomen. Een acceptabele stoptijd is 1 tot enkele seconden.
Bewegende delen van machines zijn afgeschermd met al of niet doorzichtige afscherming / hekken gekoppeld aan elektronische stopschakelaars. Dit is toegepast bij o.a. de mengmachine, kaardmachine, inpakmachine en foulard.

Bewegende delen van machines zijn afgeschermd met plexiglas ramen die vervolgens weer gekoppeld zijn aan een elektronische stopschakelaar zodat het proces goed te volgen blijft.

Wegneembare afscherming
Elektronische stopschakelaar
Wegneembare afscherming in de vorm van plexiglas