Een nipbeveiliging met vingerafscherming stopt de machine en voorkomt beknelling / amputatie.

Om dokken / doekrollen te beveiligen zijn verschillende oplossingen mogelijk in de textiel- en tapijtindustrie. Eén oplossing is om de dokken te beveiligen door middel van vingerafscherming met een nipbeveiliging.
Een nipbeveiliging is een elektronische stopschakelaar in combinatie met vingerafscherming. Bij aanraking van de nipbeveiliging (vingerbeveiliging) stopt de machine en gaat de boom omhoog. Deze beveiliging voorkomt beknelling / amputatie.

Vingerafscherming d.m.v. nipbeveiliging