Een noodstopvoorziening in de vorm van een trekkoord voorkomt geen beknelling, maar draagt er zorg voor dat de walsen snel stoppen.

Walsen / cilinders zijn draaiende onderdelen die knelplaatsen kunnen opleveren. Om knelplaatsen van walsen / cilinders te beveiligen zijn verschillende oplossingen mogelijk in de textiel- en tapijtindustrie. Eén van de oplossingen die aanwezig is binnen de branche is een trekkoord.
Wanneer aan het koord getrokken wordt, stopt de machine.
Deze beveiliging voorkomt geen beknelling, maar draagt er zorg voor dat de machine snel stopt. Het is dan ook een noodstopvoorziening. Een noodstopvoorziening geeft een lager beschermingsniveau dan de technische maatregelen die beschreven zijn bij 1 en 2. Gestreefd dient te worden naar maatregelen 1 en 2. Het trekkoord kan pas toegepast worden wanneer beargumenteerd kan worden waarom de eerder genoemde maatregelen niet toepasbaar zijn.

Trekkoord bij walsen van de tuftmachine