Een noodstopvoorziening in de vorm van een trekkoord voorkomt geen beknelling, maar draagt er zorg voor dat de machine snel stopt en de knelplaats vrijkomt. Wanneer aan het koord getrokken wordt, stopt de machine.

Om dokken / doekrollen te beveiligen zijn verschillende oplossingen mogelijk in de textiel- en tapijtindustrie. Eén oplossing is om ze te voorzien van een noodstopvoorziening in de vorm van een trekkoord.
Wanneer aan het koord getrokken wordt, stopt de machine en gaat de boom omhoog. Deze beveiliging voorkomt geen beknelling, maar draagt er zorg voor dat de machine snel stopt en de knelplaats vrijkomt. Het is dan ook een noodstopvoorziening. Een noodstopvoorziening geeft een lager beschermingsniveau dan de technische maatregelen die beschreven zijn bij 1 en 2. Gestreefd dient te worden naar maatregelen 1 en 2. Naast afscherming dient echter ook noodstopvoorziening aanwezig te zijn.
Het trekkoord zonder aanvullende maatregelen zoals beschreven bij 1 en 2 kan pas toegepast worden, wanneer beargumenteerd kan worden waarom de eerder genoemde maatregelen niet toepasbaar zijn.

Trekkoord bij doekrollen