Risico’s die niet door bronaanpak kunnen worden aangepakt, kunnen worden verminderd door het toepassen van beveiligingsvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn valbeveiliging, een nipbeveiliging of twee-handenbediening. Aanvullende veiligheidsmaatregelen die hiertoe ook behoren zijn: noodstopvoorzieningen, voorzieningen voor redding van ingesloten personen.