Middels een lichtscherm met een elektronische stopschakelaar de weefmachine stop gezet voordat een werknemer in aanraking kan komen met de bewegende delen van de weefmachine, te weten het riet.

Om installaties te beveiligen zijn verschillende oplossingen mogelijk in de textiel- en tapijtindustrie. Eén oplossing is om door middel van een lichtscherm (elektronische zonebescherming) met een elektronische stopschakelaar de machine stop te zetten voordat een werknemer in aanraking kan komen met gevaarlijke onderdelen van de machine.
De bewegende delen van de weefmachine, het riet, worden afgeschermd.
Een lichtscherm moet een outputsignaal geven wanneer een persoon in de detectiezone komt. Het mag niet mogelijk zijn om vanuit een uitgeschakelde machine (lock-out toestand) een automatische reset te krijgen. Na activering van een lichtscherm dient de machine handmatig gereset te worden.

Bij het afschermen van het bewegende riet kan ook gebruik worden gemaakt van kleine lichtschermen die vlak voor het riet zijn geplaatst, zodat de wever nog wel de nodige werkzaamheden kan uitvoeren voor het lichtscherm.

Afscherming van het riet met behulp van een lichtscherm.
De bewegende delen van de weefmachine, het riet, worden afgeschermd met behulp van een lichtscherm.