Een volledige omkasting van het scheerraam voorkomt de blootstelling aan stof (en geluid).In weverijen komen medewerkers in aanraking met inadembaar stof.
Door middel van technische maatregelen wordt de blootstelling aan inadembaar stof voorkomen bij werkzaamheden aan het scheerraam.
Bij een volledige omkasting van het scheerraam kan de medewerker inscheren wanneer het scheerraam nog vrij toegankelijk is. Daarna wordt de omkasting gesloten zodat blootstelling aan stof wordt voorkomen.

Scheerramen volledig omkast