Rakels worden in de wasser geplaatst, waarna ze machinaal gereinigd worden.

Het schoonmaken van machineonderdelen die verontreinigd zijn met chemicaliën geeft risico’s m.b.t. de veiligheid, zoals blootstelling aan chemicaliën en snijgevaar.
De schoonmaakwerkzaamheden zijn bovendien vaak fysiek belastend. Tijdens de bezoeken aan bedrijven zijn diverse type ‘wasmachines’ waargenomen.
Rakels worden in de wasser geplaatst, waarna ze machinaal gereinigd worden.

Rakelwasser