Het installeren van een push-pull systeem helpt de blootstelling aan stof te reduceren.

Bij diverse bedrijven is in de weverij een vergelijkbaar push-pull systeem aanwezig met als doel de blootstelling aan stof te reduceren.
Het push-pull systeem bestaat uit 2 elementen:

Push; weefmachine wordt schoongeblazen;
Pull; stof wat op de bodem valt, wordt opgezogen.

De afzuigmonden zijn geplaatst:

Boven de klossen, streefhoogte 20-30 cm;
Boven het weefgetouw, streefhoogte 20-30 cm;
Boven gereed product (= doekrol);
Op enkele centimeters boven de grond.

Pull (zuigen): de afzuigmonden zijn geplaatst bij de machine bij aanvang van het weefgedeelte. Het push-pull systeem loopt langs een rij opgestelde weefmachines.

Valkuil: wanneer bij 1 weefmachine b.v. de klossen hoger zijn geplaatst, wordt het push-pull systeem op deze machine afgesteld. Dit houdt in dat de afstand bij de overige machines groter is dan 30 cm.
Productinformatie over het push-pull systeem: klik hier.

Push-systeem (zwart); pull-systeem (rood)
Pull-systeem
Push-systeem boven klossen
Verplaatsing langs een rij weefmachines