Boven de drum waarin recepten worden bereid, is plaatselijke afzuiging aanwezig om de blootstelling aan dampen en reactieproducten te verminderen.

Daar waar recepten bereid worden, worden in verschillende bedrijven maatregelen genomen om de blootstelling aan dampen en reactieproducten te verminderen.
Boven de drum waarin recepten worden bereid, is plaatselijke afzuiging aanwezig.
Het beschermingsniveau van deze maatregel is lager dan bij oplossing ‘Plaatselijke afzuiging boven drums in verfkeuken’.

Drum met plaatselijke afzuiging.