De EU-GHS maakt gebruik van nieuwe gevaarspictogrammen. Omdat de indelingscriteria ook zijn veranderd, kunnen huidige pictogrammen niet zondermeer worden omgezet naar GHS-pictogrammen. Stoffen en mengsels moeten dus opnieuw worden beoordeeld, voordat een nieuw pictogram op het etiket wordt gezet. De oude pictogrammen (oranje vierkant met zwarte tekst) worden vervangen door nieuwe pictogrammen (witte ruit met rode rand). Ook zijn er 3 nieuwe pictogrammen. Klik hier voor een overzicht van de oude en nieuwe pictogrammen

Meer informatie over de gevarenaanduidingen en gevaarspictogrammen is te vinden op het Arboportaal en de website van de GHS-Helpdesk.