Om het risico van blootstelling aan een gevaarlijke stof te voorkomen heeft het de hoogste prioriteit deze te vervangen door een minder gevaarlijke stof of de stof alleen toe te passen in gesloten systemen. Om dit op een gestructureerde manier te doen kan de Leidraad Substitutie gebruikt worden. Deze leidraad is opgesteld voor (verdacht) kankerverwekkende en voor de voortplanting giftige stoffen, maar is voor alle stoffen toepasbaar. In 10 stappen wordt beschreven hoe een succesvol vervangingsproces verloopt.

De Leidraad Substitutie is hier te downloaden.