In 2008 is een inventarisatie uitgevoerd van reeds bestaande goede praktijken / oplossingen binnen de branche. Voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en stof worden oplossingen gegeven volgens de arbeidshygi├źnische strategie. De volgorde is:

  • Bestrijding aan de bron, ondergebracht in de rubriek ‘Voorkomen‘.
  • Collectieve en individuele bescherming, ondergebracht in de rubriek ‘Beperken‘.
  • Doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen, ondergebracht in de rubriek ‘Beschermen‘ in combinatie met ‘Instructie en voorlichting’.

Zoals eerder vermeld mag een maatregel van een lagere orde pas genomen worden als een maatregel van een hogere orde niet mogelijk is of redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.

De oplossingen en met het bijhorende niveaus van orde, zoals hierboven besproken, komen tot uiting in de ‘Overzichtstabel‘.

Het zal per bedrijf en per situatie verschillen welke oplossing het beste past en toepasbaar is. Wel moet, eventueel op termijn, worden gestreefd naar een oplossing zo dicht mogelijk bij de bron, ondergebracht onder het kopje ‘Voorkomen‘.

Bekijk het Beleid zwangeren