Multiboxen geven de mogelijkheid dat vloeistoffen veiliger afgetapt kunnen worden met als gevolg minder kans op spatten van o.a. corrosieve chemicaliën.
In de finishing / veredeling worden chemicaliën vaak nog handmatig vervoerd. Bij het toepassen van multiboxen in de finishing / veredeling wordt een oplossing beschreven die valt onder het kopje ‘beperken’ en is van een lager beschermingsniveau dan de oplossing bij nummer 10 ‘Geautomatiseerd chemicaliënverdeelstation voor finishing / veredeling’.
Multiboxen zijn ‘nieuwe versies’ van de kuubs-draadcontainers. De multibox is stapelbaar en in diverse kleuren leverbaar. Hierdoor wordt de herkenbaarheid voor medewerkers vergroot (b.v. blauw is waterstofperoxide). Verder is een snelkoppeling gemaakt zodat veiliger afgetapt kan worden (minder kans op spatten van corrosieve chemicaliën bij aftappen). Bij deze werkwijze worden de chemicaliën afgetapt in open emmers.
Het aftappen in emmers, lopen met open emmers naar de machines en doseren / omkiepen van de chemicaliën in de kuipen levert echter wel reële gevaren op. Afhankelijk van de stof zijn passende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Gedacht kan worden aan gelaatsscherm / voorschoot / veiligheidsbrillen.
Voorgesteld wordt te overwegen de chemicaliën toe te voegen via een leidingsysteem (eventueel door de kuubscontainers op hoogte op te stellen zodat kan worden gedoseerd met natuurlijk verval).
Als dat redelijkerwijs niet te realiseren is, dienen de chemicaliën ten minste afgetapt te worden in veiligheidskannen die voorzien zijn van een gevaarsetiket.

Multiboxen
Multibox met snelkoppeling
Snelkoppeling