Als de maatregelen die onder de rubriek ‘voorkomen’ en ‘beperken’ niet haalbaar of onvoldoende zijn, moeten de werknemers tegen een mogelijke blootstelling beschermd worden door:

  • Het aanbieden van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s);
  • Voorlichting en controle van het juiste gebruik van de PBM’s;
  • Werkinstructies die gestandaardiseerde en duidelijke beschrijvingen van de meest veilige werkmethode geven.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen moet worden gezien als een tijdelijke oplossing. De werkgever is verplicht om te zoeken naar maatregelen van een hoger niveau van het arbeidshygiënisch regime. Wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast moeten worden, dan moeten deze gratis ter beschikking worden gesteld. In het kader van gevaarlijke stoffen en stof moet gedacht worden aan ademhalingsbescherming, veiligheidsbril, gelaatsscherm, handschoenen, veiligheidsschoenen en beschermende kleding. Het persoonlijke beschermingsmiddel moet de werknemer voldoende bescherming bieden tegen het risico en het moet de werknemer goed passen. De werkgever moet zorgen voor onderhoud en reparaties. Bij gebruik van meerdere persoonlijke beschermingsmiddelen moeten deze op elkaar afgestemd zijn. De werkgever vertelt werknemers tegen welke risico’s het persoonlijke beschermingsmiddel beschermt en zorgt ervoor dat werknemers door opleiding, training of (begrijpelijke) gebruiksaanwijzing weten hoe het beschermingsmiddel gebruikt moet worden.

Ademhalingsbescherming

De werkgever mag in overleg met de werknemer een keuze maken uit de verschillende soorten ademhalingsbescherming. Ademhalingsbescherming bestaat uit een filter en masker. Filters kunnen in verschillende maskers toegepast worden. Er zijn, oplopend in bescherming:
wegwerpmaskers, halfgelaatsmaskers, volgelaatsmaskers, aangeblazen luchtkappen en helmen in combinatie met aangeblazen luchtkappen en aangeblazen half- of volgelaatsmaskers. Filters tegen stof worden aangeduid met een P en een cijfer. Filters tegen gassen en dampen worden aangeduid met een A en een cijfer. Een hoger cijfer houdt stof of gas / damp beter tegen. Er zijn verschillende soorten filters voor specifieke gassen / dampen. Gas en stoffilters moeten op tijd vernieuwd worden, anders kan het filter geen gas meer opnemen of kan het filter vollopen met stof en ademt de werknemer alsnog schadelijk gas of stof in.

Handschoenen

De volgende handschoenen bieden bescherming tegen chemische stoffen: Natuurrubberen (latex) handschoenen en handschoenen van butylrubber, nitrilrubber of polyvinylchloride. Natuurrubberen handschoenen zijn vloeistofdicht en uitstekend geschikt als er in het bedrijf wordt gewerkt met zuren en logen. Veelvuldig of langdurig dragen van latex handschoenen kan echter leiden tot het ontwikkelen van latex-allergie! Gaat het om extreem sterke zuren dan kan beter handbescherming van Butylrubber aangeschaft worden. Handschoenen van Nitrilrubber bieden goede bescherming tegen de risico’s van oplosmiddelen. Handschoenen van Polyvinylchloride, beter bekend als PVC, zijn relatief goedkoop, en breed inzetbaar.
Ze beschermen tegen de invloeden van oliën en vetten alsmede een aantal zuren, basen en oplossingen in water.

Voorlichting en instructie

Een instrument dat voor voorlichting en instructie gebruikt kan worden zijn PIMEX films. Metingen worden gekoppeld aan een video-opname en het effect van genomen maatregelen, bijvoorbeeld het dragen of juist gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit wordt zichtbaar gemaakt in herkenbare (werk)situaties. Deze opnames zijn dan ook bijzonder geschikt om gebruikt te worden als voorbeeld tijdens voorlichtingsactiviteiten.
In 2006 zijn als voorlichtingsmateriaal 2 PIMEX-films en 2 fact-sheets opgesteld die kunnen dienen als voorlichtingsmateriaal om medewerkers bewust te maken van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en stof tijdens werkzaamheden. Het betreft ‘afwegen van grondstoffen en kleurstof’ en ‘schoonmaken in de weverij’. Deze films zijn in te zien via de volgende sites: https://stoffenmanager.nl/public/pimex.aspx en http://www.napofilm.net/nl/napos-films.

Meer informatie is te vinden op www.arboportaal.nl