In de Stoffenrichtlijn werd gebruik gemaakt van R(isk)- en S(afety)-zinnen. Deze zinnen vervallen per 1 juni 2015. EU-GHS maakt gebruik van H-zinnen en P-zinnen, waarbij H staat voor Hazard (gevarenaanduiding) en P voor Precautionary (voorzorgsmaatregelen). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van EUH-aanduidingen. Het gaat hier om criteria voor gevaarseigenschappen, die niet in VN-GHS zijn opgenomen. De EU-GHS maakt hiervoor gebruik van enkele zinnen (R-zinnen en ‘preparatenzinnen’) uit de Stoffen- en Preparatenrichtlijn.