Door middel van een gedeeltelijke omkasting van het scheerraam wordt de blootstelling aan inadembaar stof beperkt.

In weverijen komen medewerkers in aanraking met inadembaar stof.
Door middel van een gedeeltelijke omkasting van het scheerraam wordt de blootstelling aan inadembaar stof beperkt bij werkzaamheden aan het scheerraam ten opzichte van een scheerraam dat niet is afgeschermd. Door de gedeeltelijke omkasting en afzuiging en mechanische ventilatie kan het inadembaar stof wat ontstaat beter gecentraliseerd en afgevoerd worden dan bij een open scheerraam.

Scheerramen gedeeltelijk omkast