Automatisering van het afweegproces van kleurstoffen en / of verdikkingsmiddelen voorkomt blootstelling aan chemicaliën en vermindert eveneens de fysieke belasting.
In silo’s worden kleurstoffen in poedervorm opgezogen. Per silo wordt het gewicht gevolgd door de computer. Recepturen worden ingevoerd in de computer, waarna het commando ”doseren” wordt gegeven. Een automatische trolley met balans verplaatst zich naar de gevraagde silo. Op de trolley is een bak van RVS geplaatst. De trolley is voorzien van puntafzuiging. Een robot met een motor stuurt een ‘worm’ in silo’s aan en de kleurstof wordt naar buiten ‘geduwd’ en de benodigde hoeveelheid wordt afgewogen.
Bij stambereiding t.b.v. het continu verven wordt de verzamelde kleurstof opgelost in water of eventueel in azijnzuur. De benodigde hoeveelheid water (en evt. azijnzuur) wordt automatisch berekend, toegevoegd en verdeeld over 3 spoelingen. De geproduceerde stamoplossing wordt verpompt naar de continu ververij en wordt opgeslagen in tanks. Hierin bevindt zich een kleurstofoplossing in een vastgestelde concentratie.
Kleurstoffen t.b.v. het haspelverven worden ook automatisch afgewogen. In de tank wordt een plastic bak gezet. In deze plastic bak kunnen meerdere kleurstoffen ten behoeve van het benodigde recept verzameld worden. Na het afwegen van de kleurstoffen wordt de bak getransporteerd naar de opkookketel.
Geluidsbelasting is onbekend. De medewerker draagt gehoorbescherming. Inschatting is dat de geluidsbelasting rond de 80 dB(A) bedraagt.

Geautomatiseerde verfkeuken
Trolley met balans
Silo’s gevuld met kleurstoffen