Geautomatiseerde afweeginstallaties / doseerinstallaties voor pasta’s geven reductie in blootstelling aan chemicaliën.

Bij diverse bedrijven worden kleurstoffen ook ingekocht als pasta. Twee typen geautomatiseerde afweeginstallaties / doseerinstallaties voor pasta’s zijn waargenomen.

Het beschermingsniveau is gelijkwaardig. Bij beide bedrijven dienen de aangemaakte recepturen vervolgens vervoerd te worden naar de machines waar de pasta’s worden toegevoegd.

1e type geautomatiseerde afweeg- / doseerinstallatie t.b.v. pasta’s
Op de afweeginstallatie zijn 20 kleuren aangesloten.
De huidige werkwijze is nog dat een drum wordt aangesloten op de installatie. In de nabije toekomst zullen de pasta’s echter overgegoten worden in een emmer met roerder (kwaliteits-verbetering). Het systeem is voorzien van een filtersysteem dat vaste stoffen opvangt.
Via een softwareprogramma worden pasta’s automatisch gedoseerd. Boven het oproeren is afzuiging aanwezig. Afhankelijk van het product worden handschoenen gedragen eventueel aangevuld met adembescherming. Dit geeft naast reductie in blootstelling aan chemicaliën ook reductie met betrekking tot fysieke belasting.

2e type geautomatiseerde afweeg- / doseerinstallatie t.b.v. pasta’s
Verf wordt als pasta ingekocht. Op de installatie zijn 24 kleuren aangesloten. De verf wordt op aanvraag gedoseerd en afgetapt in vaatjes die naar de machines getransporteerd worden

Aangesloten pasta’s
Overzicht aangesloten pasta’s
Div. Geautomatiseerde afweeg- / doseerinstallatie