Ketels in de verfkeuken voorzien van afzuiging en tevens van een deksel reduceren de kans op spatten en evenals het vrijkomen van reactieproducten.

Daar waar recepten bereid worden, worden in verschillende bedrijven maatregelen genomen om de blootstelling aan dampen en reactieproducten te verminderen.
Ketels in de verfkeuken zijn voorzien van afzuiging.Tevens zijn de ketels voorzien van een deksel waardoor de kans op spatten gereduceerd wordt, evenals het vrijkomen van reactieproducten.
Het beschermingsniveau van deze maatregel is hoger dan bij oplossing ‘Plaatselijke afzuiging boven drums in verfkeuken’.

Ketel voorzien van deksel
Ketel voorzien van afzuiging