Door LPG en dieselheftrucks vervangen door elektrotrucks wordt inademing van motoremissies (vooral dieselrook) voorkomen.De werkgever moet het maximale doen om inademing van motoremissies (vooral dieselrook) te beperken. Dieselrook bevat namelijk kankerverwekkende deeltjes (PAK’s).
Als eerste maatregel geldt dan bronaanpak, dus vervanging aan de bron door een voertuig met dieselmotor te vervangen door een elektrisch aangedreven voertuig (of eventueel LPG-aangedreven). In principe geldt dat LPG en dieselheftrucks vervangen dienen te worden door elektrotrucks. Dit geldt voor trucks in een omsloten ruimte bij een lastcapaciteit van 4 ton of minder. De vervangingsplicht geldt wanneer dit technisch uitvoerbaar is. Lukt dit niet in technische zin, dan moeten andere maatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een roetfilter. Naast de ingebouwde roetfilters kan ook gebruik gemaakt worden van een tijdelijk opsteekfilter. Deze maatregel is geschikt voor met name mobiele voertuigen of machines bij het in- en uitrijden van een werkruimte. Een opsteekfilter filtert de roetdeeltjes uit de uitlaatgassen. Dit filter heeft echter maar een beperkte capaciteit om roetdeeltjes te filtreren. De opsteekfilter moet dus op tijd worden vervangen door een nieuwe.