Voorlichting aan mensen die tijdens hun werk worden blootgesteld aan een schadelijke dosis geluid.

Doel van de voorlichting is:

 • herkennen schadelijk geluid;
 • het nemen van de juiste maatregelen;
 • en daarmee het voorkomen van gehoorschade.

De elementen van de voorlichting zijn:

 • het gevaar van gehoorschade door lawaai;
 • consequenties van gehoorschade
 • regelgeving met betrekking tot schadelijk geluid;
 • actiegrens en verbodsgrens;
 • voorkomen en/of bestrijden van lawaai;
 • lawaaiige werkzaamheden;
 • de lawaaibestrijdingsmaatregelen die het bedrijf heeft genomen;
 • aanbieden van periodiek gehooronderzoek;
 • signalering en markering t.b.v de verplichting gehoorbescherming te dragen;
 • aanbeveling of verplichting om gehoorbeschermingsmiddelen te gebruiken;
 • gebruik, onderhoud en opslag van gehoorbeschermingsmiddelen;
 • rechten en plichten van werknemers bij schadelijk geluid.