Indien geluidreducerende voorzieningen niet realiseerbaar zijn of onvoldoende effect hebben kan het geluidniveau, waaraan het gehoor van de werknemer wordt blootgesteld, worden teruggedrongen door middel van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen (PBM’s).

Oorpluggen voor permanent gebruik zijn óf pluggen die met behulp van een beugel tegen de gehoorgang worden gedragen óf pluggen die in de gehoorgang worden ingebracht. (NB Schuimdoppen zijn voor werknemers en uitzendkrachten niet geschikt als PBM’s. Alleen bij incidentele blootstellen, niet langer dan een uur, kunnen ze gebuikt worden.)

  • Geluidreductie van 10 à 15 dB, mits goed passend ingebracht.
  • Levensduur circa 5 werkdagen, uitgaande van continu gebruik tijdens werktijd.
  • Draagcomfort is redelijk.

Voorbeeld van oorpluggen