Als de blootstelling aan geluid of trillingen niet door bronaanpak kan worden aangepakt, moet worden gezocht naar alternatieve werkmethoden waarmee werknemers minder worden blootgesteld aan geluid of trillingen.
De volgende opties moeten worden nagestreefd.

Organisatorische maatregelen

 • Andere bedieningplaats kiezen;
 • Het toepassen van een andere lay-out;
 • Het afschermen van de ontvanger door controlekamer of abri;
 • Het afschermen en aanbrengen van geluidabsorptiemateriaal.

Het ingrijpen in het productieproces of het wijzigen van de werkmethoden zijn vaak effectieve maatregelen om trillingen te reduceren. Denk hierbij aan:

 • Andere bedieningplaats kiezen;
 • Het toepassen van een andere lay-out;
 • Het afschermen van de ontvanger door controlekamer of abri;
 • Zorgvuldiger voorbereiden en uitvoeren;
 • Het veranderen van de trillingsfrequentie;
 • Het voorkomen van “botsingen” van materialen;
 • Preventief onderhoud, bijvoorbeeld door tijdig smeren van tandwielen, vervangen onderdelen met speling, etc.

Een belangrijke organisatorische maatregel kan ook zijn het periodiek onderhoud van apparatuur. Tijdig onderhoud van machines (voorkomen van bijvoorbeeld onbalans en speling) en tijdig vervangen van gereedschappen (bijvoorbeeld voorkomen van bot gereedschap) verlagen de trillingen. Een ander effectief voorbeeld van een organisatorische maatregel is het beperken van de populatie die aan trillingen blootstaat. Bijvoorbeeld het scheiden van werkzaamheden en de werknemers door middel van een andere lay-out. Of het loskoppelen van het bedieningsplatform van de bron. Als laatste is het beperken van de blootstellingsduur een maatregel. Echter een halvering van de blootstellingstijd van 8 naar 4 uur geeft slechts een reductie van de trillingsbelasting met een factor 0,7.

Technische maatregelen

 • Het omkasten van de bron;
 • Het verlagen van de druk in een proces;
 • Het toepassen van geluidsarme nozzles bij perslucht en in spuitpistolen;
 • Het vergroten van de uitblaasopeningen;
 • Het toepassen van dempers;
 • Het verlagen van het toerental;
 • Het bekleden van te bewerken materialen om geluidafstraling te voorkomen;
 • Andere constructie toepassen;
 • Egaliseren wegdek / vloeroppervlak;
 • Aanpassen of wijzigen van een toerental;
 • Zorgen voor een goede balans bij roterende machines.
 • Het vergroten van de uitblaasopeningen;
 • Aanpassen of wijzigen van een toerental;
 • Zorgen voor een goede balans bij roterende machines
 • Een schok- en trillingabsorberende stoel;
 • Opstellen van een machine vrij van de omliggende vloer;
 • Het aanbrengen van trillingsisolatiemateriaal, bijvoorbeeld matten;
 • Het verend opstellen van machines op trillingsdempers.