Om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan geluid tot een acceptabel basisniveau terug te dringen, zijn rondom de inkoop van machines en gereedschappen de volgende zaken van belang:

  • Er wordt een procedure opgesteld voor het betrekken van werknemers bij inkoop van machines en andere arbeidsmiddelen
  • Bij de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen worden vooraf eisen gesteld aan het maximale geluidsniveau dat de betreffende machine of het gereedschap mag produceren.
  • Na installatie van een nieuwe machine wordt geĆ«valueerd of het geluidsniveau dat de machine in de praktijk produceert voldoet aan de eisen die in het programma van eisen zijn gesteld.