Het plaatsen van een geluidsarm(e) kantoor (cabine) zorgt ervoor dat medewerkers minimaal worden blootgesteld aan schadelijk geluid.

In de mengerij is het geluidsniveau op bepaalde momenten hoger dan 85 dB(A). Geluidreducerende maatregelen aan de machine zijn niet mogelijk door een diversiteit aan geluidsbronnen. De oplossing is het plaatsen van een geluidsarm(e) kantoor (cabine) zodat medewerkers minimaal worden blootgesteld aan schadelijk geluid.

Geluidsarm kantoor in mengerij